Расписан Јавни позив за доделу награда студентима

Савет за образовање општине Лазаревац расписао је Јавни позив за доделу награда студентима факултетских установа у Републици Србији и иностранству.

Услови за доделу награда су:

  • да су студенти студија првог степена (основне академске студије) или мастер студија, уколико су основне студије завршили у редовном року на некој од факултетских установа чији је оснивач Република Србија, односно студирају у иностранству на неком од државних иностраних факултета;
  • да су држављани Републике Србије;
  • да имају пребивалиште на територији ГО Лазаревац најмање три године пре датума расписивања конкурса;
  • да су студенти чије се студије финансирају из буџета;
  • да су студенти најмање друге године на некој од факултетских установа чији је оснивач Република Србија, са седиштем на територији Републике Србије, односно за студенте који студирају у иностранству чији је оснивач предметна земља, осим уколико су у питању ученици који су освојили признање „Ђак генерације“;
  • да су студенти прве године, уколико су положили све испите на предметној години;
  • да имају успех са најнижом просечном оценом 8,50 током студија уз услов давања године за годином;
  • право учешћа на јавном позиву немају студенти специјалистичиких и докторских студија.

Председник општине Лазаревац Бојан Синђелић позвао је све студенте да се пријаве на конкурс који ће бити расписан до 10. јуна, док је председник Савета за образовање општине Лазаревац Марко Мијушковић истакао да је у протекле четири године издвојено преко 40 милиона динара за образовање.

Остале детаље конкурса и образац пријаве сви интересовани студенти могу погледати на сајту општине Лазаревац, а јавни позив траје до 10. јула.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *