НОВОГОДjШЊЕ jГРАРjЈЕ ЛАЗАРЕВАЧКjХ ПРЕДШКОЛАЦА

Новогодишње играриjе за предшколце, и ове године успешно су одржане у спортско-рекреативном центру „Колубара“, а у организациjи предшколске установе „Ракила Котаров Вука“.

igrarije

Дванаест припремних предшколских група учествововало jе у програму, представљаjући наjпре своjе креативне маске, а затим и у такмичењу у кићењу jелке, клизању и прављењу снешка. Цео програм био jе испраћен и музичким тачкама, а учествовали су и млађа вртићка група и деца jасленог узраста. Гости програма били су и корисници Дневног центра деце и омладине са посебним потребама.

igrarije

Креативност васпитача и дечице одушевила jе броjну публику, а цена улазнице била jе симболичних сто динара, намењених у хуманитарне сврхе.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *