Новчане казне за угрожавање некатегорисаних путева

Одлука је ступила на снагу 26. јуна 2017, а заштита некатегорисаних путева је сада у ингеренцији лазаревачке комуналне инспекције.

На конференцији за медије, која је одржана данас у ГО Лазаревац о новим мерама говорио је, осим председника општине Бојана Синђелића, Мирослав Милосављевић, начелник Одељења за инспекцијске послове ГО Лазаревац.

„Одредбама ове одлуке смо регулисали понашања у смислу заштите и одржавања некатегорисаних путева на подручју ГО Лазаревац. Овим путем желим да упозорим све грађане Лазаревца чији се поседи налазе поред некатегорисаних путева да су у обавези да одржавају своје поседе на тај начин да се онемогући ометање некатегорисаног пута шибљем и растињем, а у обавези су и да уклоне стабла која су над коловозом некатегорисаних путева. Обавезно је уредно одржавање путних канала као и да израде пропусте на улазима у своје парцеле“, рекао је Милосављевић.

У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да изда прекршајни налог:

  • У фиксном износу од 80 000 динара правном лицу коме су поверени послови одржавања ако не испуни обавезе које подразуемва ова Одлука
  • 20 000 динара одговорном лицу у правном лицу за прекршај из тачке 1.
  • 10 000 динара физичком лицу ако поступа супротно одредбама Одлуке
  • 20 000 динара предузетнику и одговорном лицу у правном лицу ако поступа супротно одредбама ове Одлуке
  • 50 000 динара правном лицу ако поступа супротно одредбама ове Одлуке

„Комунална инспекција ће у наредном периоду извршити интензивне контроле у свим насељеним местима“, рекао је Милосављевић и замолио грађане да уреде своје парцеле. Он је позвао председнике и чланове Савета месних заједница да комуналној инспекцији пријаве лица која не извршавају ове обавезе.

Председник ГО Лазаревац Бојан Синђелић апеловао је на грађане да се понашају одговорно и у складу са законом. Он је додао да је план ГО Лазаревац да у овој и наредној години реши питања свих некатегорисаних путева и да ће сви бити асфалтирани.

Изградња, реконструкција и послови одржавања некатегорисаних путева су у надлежности Јавног предузећа за изградњу Лазаревца, које је у обавези да у наредних шест месеци изради списак свих некатегорисаних путева на подручју ГО Лазаревац.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *