Пет приватних вртића у Лазаревцу

Према подацима које смо добили од Групе за послове предшколског васпитања и образовања Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на територији општине Лазаревац, у наредном периоду радиће чак пет приватних вртића.

„У школској/радној  2016/2017 години верификоване су и почеле са радом  две предшколске установе ПУ “Ризница” и  ПУ “Раша и Маша” на територији општине Лазаревац. У поступку захтева за верификацију и почетак рада тренутно су три установе са ове општине“, кажу из министарства.

Што се ПУ „Ракила Котаров Вука“ тиче наводи се да је у школској/радној  2016/2017 години предшколским васпитањем и образовањем у општини Лазаревац – ПУ ” Ракила Котаров Вука ” обухваћено је 1686 деце од чега је припремним предшколским програмом обухваћено 593 деце.

„Процедуре и критеријуми за оснивање,почетак рада и обављање делатности предшколског васпитања и образовања нису се мењале и у складу су за Законом о основама система образовања и васпитања (“Служени гласник РС”, бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15).“, наводе из министарства.

Душанка Тасић из „Удружења приватних вртића Београда“ узрок експанзије отварања приватних вртића види пре свега у „поједностављеним“ условима за започињање овог посла.

„Велика је грешка што се допустило да оснивачи могу да буду сви који пожеле и имају средстава, без обзира на образовање. Мада, ако је кадар који се запошљава, добар, и ако је установа усредсређена на пре свега, потреба деце, и ради по свим нормативима, тржиште ће врло брзо уредити све недоумице“, каже она.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *