КРjЗА КУЛТУРЕ У ЛАЗАРЕВЦУ

jнституциjе културе у Лазаревцу никад нису биле у тежоj ситуациjи него ових дана, када се из економских и поjединачних интереса врше измене коjе ће сигурно утицати на културни живот нашег града.

Biblioteka i CZK Lazarevac

jз Библиотеке града Београда покренута jе инициjатива да се библиотека „Димитриjе Туцовић“ пребаци под ингеренциjу градске библиотеке. За оваj предлог се ниjе сазнало транспарентно, већ помоћним линиjама, преко Секретариjата за културу.

„Не знам коjи jе мотив, али на документима стоjи потпис Јасмине Нинков, директорке Библиотеке града, тако да би она контролисала све библиотеке на териториjи града – jер су у инициjативу укључене и библиотека у Обреновцу и библиотека „Милутин Боjић“ са Палилуле.“, почиње причу Ратко Вукелић, директор библиотеке „Димитриjе Туцовић“.

Ratko Vukelic

„Ове три библиотеке изгубиле би своj идентитет као и правни статус, статут, управни и надзорни одбор, затим своj рачун, програмске активности и генерално гледано биле би сведене на шалтер за издавање књига. Ја не видим ни jедно jедино оправдање изузев малог економског интереса, а то су управни и надзорни одбор jер их оснивач, а то jе Скупштина града Београда, финансира, а у нашем случаjу, то jе износ од 30 000 динара на годишњем нивоу. С друге стране, ми смо ове године из различитих донациjа, што од Министарства културе, што од других извора добили око 1 300 000 динара. То су, дакле, неупоредиве ствари. Мислим да мотив ниjе економске природе, већ политичке, а то су интереси поjединаца коjи желе да кажу да су створили велики систем и да им то jедног дана буде препорука за место, рецимо, директора Народне библиотеке, или неких кључних места у  култури Србиjе.“

Челници ГО Лазаревац нису показали велико интересовање за оваj проблем. „Заиста ме чуди њихова инертност. Ниjе им стало да библиотека задржи своj правни субjективитет, идентитет и да настави да буде центар културних збивања у Лазаревцу. Мени jе жао што ће се све ово вероватно догодити. Код нас се друштво, па и власт према култури односе игнорантски, понижаваjуће, не схватаjу значаj културе, образовања и науке, третираjу их као потрошаче, а то никако ниjе потрошња, то су системи коjи треба да ствараjу квалитетног човека. Ако друштво нема квалитетне поjединце, тешко може да напредуjе. Коначна одлука о свему jе на оснивачу, а нама jе оснивач Скупштина града Београда. Сви знамо да jе та институциjа одраз политичке моћи и воље. Ја мислим да ће се у току следеће године догодити та трансформациjа. Скупштина града ће поставити новог директора, то jест новог вршиоца дужности, тако да jа нећу моћи више да пружам отпор као до сада. Службено сам обавестио председника ГО Лазаревац и Општинско веће, и изашао сам у jавност, међутим реакциjа jе млака. Укида се и рачун наше библиотеке, тако да општина неће имати мотив да донира новац библиотеци, jер ће таj новац ићи у библиотеку града и неће бити гаранциjе да ће бити употребљен за библиотеку у Лазаревцу.“

Библиотека „Димитриjе Туцовић“ ниjе jедина институциjа коjа трпи негативне промене. Наиме, Секретариjат за културу jе предложио да се Центар за културу врати у надлежност ГО Лазаревац. Ова инициjатива jе пре свега економске природе и могла би Центар за културу да доведе у неугодну ситуациjу. „Планирано jе постепено пребацивање под ингеренциjу општине до 2018. године. Наредне године би општина требало да преузме 25% финансирања, па 2016. 50%, затим 2017. 75%, и на краjу да Центар у потпуности буде под ингеренциjом општине.

 

Stela Stanisic

„Разлог jе изгледа у уштеди за буџет града и Секретариjат за културу  jе вероватно добио задатак да смањи нека средства у своjоj области. Тако намераваjу да центре за културу у свим рубним општинама као што су Сопот, Младеновац, Гроцка, Лазаревац и Раковица, скину са градског буџета. Као други разлог наводе могућност учешћа ових центара за културу на градским конкурсима, и добиjања средстава преко проjеката. У Секретариjату кажу да постоjи и трећи разлог, а то jе потреба да се програми Центра за културу уклопе у локалну средину. Ми мислимо да jе трећи разлог заиста смешан jер ми jесмо врло препознатљиви и програме правимо за своjе суграђане.“, каже Стела Станишић, директорка Центра за културу у Лазаревцу.

Наjверованиjе општина неће пристати на преузимање Центра за културу, бар не у наредноj години, jер jе и њима буџет рестриктиван. „Они ће о томе обавестити Секретариjат за културу, а онда Центру предстоjи тежак период. jмаћемо смањење буџета за наредну годину што ће итекако утицати и на програм и на запослене.“

Остаjе нам да сачекамо и видимо какав ће бити културни живот у Лазаревцу наредних година, након свих ових промена. Једно jе сигурно, а то jе да ће зависити, као и све остало у Србиjи, од политичке воље.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *