Какав избор нуде средње школе у Лазаревцу

Гимназија Лазаревац за ову школску годину уписује 90 ученика, односно три одељења друштвено-језичког и 60 ученика, односно два одељења природно-математичког смера.

Техничка школа Колубара у области  геологије, рударства и металургије, у овој школској години уписује 30 ученика, на смер рударски техничар у трајању од четири године и 30 ученика на трогодишњи образовни профил, руковалац механизацијом у површинској експлоатацији.

У области машинство и обрада метала ове школске године биће уписана два одељења од по 30 ученика, на два образовна профила и то машински техничар за репаратуру у трајању од четири године и техничар за компјутерско управљање, такође у трајању од четири године.

У области електротехнике, на смер аутоелектричар, који траје три године, биће уписано 30 ученика,  смер електричар (дуално) 30 ученика, на смер електротехничар електромоторних погона који траје 4 године места има за 30 ученика, као и за будуће електротехничаре рачунара.

У области економије, права и администрације у школској 2017.-2018. години биће уписано по једно одељење економских и финансијских техничара у трајању од четири године.

Средња музичка школа Марко Тајчевић ове године уписује осам ученика.  

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *