Ко брине о загађености у Лазаревцу?

Грађани општине Лазаревац овај 5. јун 2017. године дочекују без званичних, јавних података о стању животне средине у којој се налазе. Иако је до сада у медијима више пута наглашавано да је Лазаревац црна тачка на мапи Србије, те да велики, односно сваке године све већи број деце оболи од респираторних болести и астме, односно све већи број одраслих од канцера плућа, званичних објављених података о аерозагађењу у Лазаревцу нема.

Последњи доступан годишњи извештај аерозагађења у општини Лазаревац је из 2011. године. Такође, на сајту општине доступан је, не тако актуелан, Локални акциони еколошки план из 2006. године у коме се као један од циљева наводи успостављање мониторинга квалитета ваздуха. Иначе, о овим мeрним станицама било је речи у неколико наврата, али званичних података о томе да ли су, када и где поставњене, да ли и зашто не функционишу, до сада није било.

У свету се на овај дан покрећу бројне активности у које је укључена јавност, а које пропагирају одговорни однос према окружењу. У поменуте активности се једнако укључује и владин и невладин сектор, а иако је Лазаревац општина са готово највећим бројем регистрованих еколошких удружења у Србији, ове године, кaо и претходних, све активности су изостале.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *