Јавни позив за помоћ избеглим и интерно расељеним лицима

Права на помоћ могу да остваре породице смештене у неадекватним сопственим или приватним смештајима на територији наше општине.

Јавни позив објављен је на огласној табли ГО Лазаревац дана 5.7.2017. и траје до 21.7.2017. рекла је члан Већа ГО Лазаревац Катарина Марковић.

Повереник за избеглице, Зоран Белаћевић, каже да је укупна вредност Јавног позива за доделу помоћи у грађевинском материјалу 2.200.000 динара, од чега је учешће општине 220.000 динара, а од комесаријата добијена су средства у висини од 1.900.000 динара.

Да би расељена лица могла да остваре помоћ потребно је да су пре свега евидентирани као расељена лица са боравиштем или пребивалиштем на територији ГО Лазаревац, да поседују стамбени објекат који је уписан у катастарне покретности, да је поменуто лице власник 1/1 тог објекта или сувласник са неким од чланова породице, да до сада нису користили ту помоћ, да не поседују не покретности на територији Републике Србије са којим могу да реше своје стамбено питање, да нису ушли у посед своје обновљене и неоштећене имовине на територији Косова и Метохије и да исту нису заменили или продали, да немају довољно материјалних средстава са којима сами могу да реше стамбено питање итд.

Све појединости и додатне информације могу се добити у канцеларији повереника за избеглице.

Јавни позив за економско оснаживање интерно расељенх лица

Комисија за стамбено збрињавање и економско оснаживање породица избеглих и интерно расељених лица на територији ГО Лазаревац расписала је Јавни позив са условима и критеријумима за доделу помоћи за економско оснаживање и осамостаљивање породица расељених лица.

Помоћ може бити додељена интерно расељеним лицима док су у расељеништву које имају боравиште тј. пребивалиште на територији ГО Лазаревац, а неопходна им је помоћ за набавку робе и материјала за покретање, развој и унапређивање активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој делатности и који испуњавају прописане услове и мерила за избор корисника.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *