Усклађивањe Статута Савеза спортова општине Лазаревац са новим Законом о спорту

  1. Одлука о усклађивању Статута Савеза спортова општине Лазаревац са новим Законом о спорту Републике Србије и расписивањем јавне расправе у року од 30 дана у периоду 14. јануара до 13. фебруара 2017. године.
  2. Одлука о утврђивању Нацрта Статута Савеза спортова општине Лазаревац са новим Законом о спорту.

 

Ове одлуке су коначне.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *