Нови председник тренерске организације у Лајковцу

Нови председник је Алексанадар Пакић, тренер са А лиценцом, а у нови Управни одбор изабрани су: Жељко карић, Рашко Ивановић, Светомир Радојевић Драган и Милисав Јовановић.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *