Нови прописи куповине угља

Пензионери и инвалиди који купују угаљ преко својих удружења наредне сезоне би могли да остану без огрева. Разлог томе су изузетно пооштрени услови које је ЕПС наметнуо удружењима да би добили огрев. Од њих се тражи да, поред плаћања унапред, дају и депозит од пет одсто вредности угља, али и да обезбеде складишни простор и колску вагу за мерење. Зато најсиромашнија удружења нису успела да склопе нови уговор у фебруару и тако закупе одређене количине огрева за следећу зиму, пишу Новости.

Проблем с набавком угља има чак и Удружење пензионера Лазаревац.

„Прописи које нам је доставио ЕПС су нам два месеца задавали невиђене проблеме“ – објашњава Радомир Петровић, председник Удружења пензионера општине Лазаревац.

„До краја прошле године морали смо, први пут, да попишемо све месне организације и да утврдимо тачну количину угља која се за њих набавља. Онда су нам те количине накнадно умањивали. У јануару смо морали да платимо и депозит за чак 12.000 тона“.

У ЕПС-у кажу са су  мере у продаји угља предузете ради спречавања могуће корупције и злоупотреба у виду нелегалне трговине.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *