Успешно завршен транспорт рударске опреме у РБ „Колубара“

Роторни багер „глодар 10“ и бандваген у његовој пратњи стигли су до локације на Радљеву. Рударска опрема је стигла до одредишта непосредно уз усек будућег копа „Радљево“, чиме је успешно завршен транспорт трасом дужине 24 километра.

На плацу за ремонт је предвиђен сервис роторног багера и враћање дела опреме која је, пре почетка, а ради лакшег транспорта демонтирана са багера. У току је припрема и монтажа комплетног производног система за почетак експлоатације на копу „Радљево“.

Најкомплекснији и најдужи транспорт производне опреме у историји Рударског басена „Колубара” и „Електропривреде Србије“ био је предуслов за отварање копа „Радљево“, на коме ће, како је планирано од новембра почети производња откривке. Производња угља на копу „Радљево“ изузетно је важна за стабилност производње угља у колубарском угљеном басену и сигурност електроенергетског система Србије.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *