Ускоро почетак радова на градском парку

Шта се дешава са построjењем за пречишћавање отпадних вода у Лазаревцу?

“Ми имамо проjекат коjи због новог закона о проjектовању неће важити. Дирекциjа сада jури локациjске услове, када их обезбеди наjвероватниjе ће расписати тендер за израду идеjног проjекта, па кад се он усвоjи, биће расписан и тендер за израду главног проjекта. Наjвећи проблем ту jе обезбедити средства. Свима jе занимљива инвестициjа, међутим, већина њих jе нудила неку клаузулу кредитне линиjе. Ми не можемо то да прихватимо. Остаjе да локална самоуправа нађе инвеститора за то построjење. jнвестициjа jе од 6 до 9 милиона евра, све зависи од тога шта хоћемо, да ли само пуко пречишћавање.”

Два дана jе постоjао проблем водоснабдевања у Лазаревцу?

“Ми смо издржали та два дана. У петак поподне кад jе било екстремно топло, имали смо нагло повећану потрошњу. Било jе критично, па смо морали да применимо нека хавариjска искључења. Упутили смо и апел грађанима Лаjковца и Лазаревца и успели смо да пребродимо кризу. Ниjе било тоталних рестрикциjа. Само смо били принуђени да тамо где jе неконтролисана потрошња искључимо воду на кратко. jскључивали смо Бурово, Шопић, Петку и Лаjковац. Цела Србиjа има проблема са снабдевањем. Ми смо због предузетих мера и због грађана коjи су ипак колико толико поштовали апеле, успели са сачувамо систем и да имамо довољно воде.”

До проблема велике потрошње воде долази и због пуцања цеви?

“Велике суше су расушиле земљу и сви цевоводи, посебно стариjи и плићи, се кидаjу. Ми дневно имамо приjављених 15 до 20 интервенциjа. Екипе су свакодневно на терену, по приоритетима, идемо од већих према мањим пречницима. Не можемо све да покриjемо, немамо довољно ни људства ни механизациjе. Грађани нам много помажу код приjава кварова. Телефон 8121-167 ради 24 сата. За све проблеме могу да се обрате њима, а они ће их упутити даље. Приjава квара се одмах прослеђуjе екипи са водовода коjа одмах излази на терен. У последње време се поjавила чудна поjава коjа до сад ниjе постоjала да људи са великим цистернама точе воду на хидрантима. Један грађанин jе приjавио такав случаj коjи се догодио пре пар дана. Проследили смо комуналноj инспекциjи и приjавили полициjи, jер то jе класична крађа.”

jма ли вишка запослених у комуналном?

Ми немамо тих проблема, у комуналном нема вишка запослених. Јавно комунално предузеће према европским стандардима треба да има 930 запослених, а у овом тренутку 820 људи ради у комуналном. Недостаjу нам возачи, руковаоци машина, радници на изношењу смећа. Од почетка године jе отишло око 70 људи, по разним основима. Ја колико знам, у целоj општини у jавним предузећима, нема вишка. Никад ниjе ни било вишка радника, био jе недостатак посла. Ове године смо сви максимално упослени. Ми нисмо буџетска фирма, нико нас не дотира, колико зарадимо, толико имамо.

Коjи ће се послови реализовати на jесен?

jмамо да завршимо непуних 7 километара цевовода према Бараjеву. У Загорке Драговић треба да завршимо водовод. Затим у Ћелиjама имамо изуетно тежак и захтеван захват премошћавања цевовода коjи jе у маjским поплавама био однесен. Добили смо од града Београда 40 милиона за градски парк у Лазаревцу. Очекуjем да до петка склопимо уговор. Одмах затим ћемо кренути у уређење парка.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *