Сигурније напајање електричном енергијом

Трафостаницу су отворили ВД директора ЕПС-а Милорад Грчић, директор ЕД Лазаревац Веселин Шиљеговић и председник општине Љиг Драган Лазаревић.

– Трафостаница „Љиг“ веома је важна за сигурно напајање електричном енергијом објеката дуж новог аутопута „Јужни Јадран“, рекао је ВД директора Електропривреде Србије Милорад Грчић. Она је значајна за напајање електричном енергијом грађана и привреде у три општине Љиг, Мионица и Горњи Милановац и омогућиће њихов даљи развој. Пуштањем под напон ове трафостнице биће смањени и технички губици, што су приоритети рада ЕПС-а оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“.

Снага трафостанице је 31,5МВА а опрема уграђена у њу и далековод, најновије  генерације.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *