Сада jе наjважниjе поштовати колективни уговор

Последњег дана законског рока, 29. jануара у предузећу „Колубара Услуге“  представници два синдиката и директор Драган Јевтић потписали су Колективни уговор.

Председник синдиката „Колубара Услуга“ Јован Ненадић каже да су преговори били исцрпљуjући, али и да jе у овом тренутку Уговором постигнуто максимално у односу на тренутне могућности.

Колективни уговор се не разликуjе много од претходног, осим у оном обиму колико то закон налаже. „Задржали смо повољности за запослене колико год смо могли“, каже Ненадић и наглашава да ће инсистирати да се Колективни уговор убудуће строго поштуjе.

Славиша Макић, председник Независног синдиката Колубара Услуга истакао jе коректан однос послодавца и синдиката током преговора, као и то да jе сада остало да се „свако слово“ Колективног уговора поштуjе.

Добру сарадњу и разумевање са оба синдиката истакао jе и директор Драган Јевтић и такође нагласио да jе наjбитниjе да се Колективни уговор испоштуjе до краjа.

„Колективни уговор ниjе мртво слово на папиру, ако законски прописи буду налагали промене, ми ћемо опет сести и договарати се, jер битно jе да постоjе спремност и воља за диjалог какав jе био и у претходном периоду“, рекао jе Јевтић.

Када jе реч о неспоразумима синдиката и руководтсва у претходном периоду, Ненадић каже да jе било одређених техничких проблема коjи су се односили на обавештавање синдиката, коjе jе каснило неколико месеци, али jе таj проблем превазиђен.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *