Понуда за отпремнине у Колубари

Ради реализације усвојеног Плана оптимизације броја запослених у ЕПС Групи у 2017. години извршене су одговарајуће измене и допуне плана како би се дефинисале категорије запослених којима ће послодавац у 2017. години понудити да поднесу пријаву за престанак радног односа уз исплату стимулативне накнаде, одредили услови под којима в.д директора може да не прихвати пријаву запсоленог као споразумни престанак радног односа и одредила висина стимулативне накнаде.

Накнада за престанак радног односа:

У висини 4 износа основице за запослене који у 2017. стичу право за старосну пензију, односно у који ће 31. 12. 2017. навршити 45  година стажа и мање од 65 година живота, затим жена која ће навршити 15 г стажа и 61,5 живота, као и запослени који навршава 15 г стажа, од којих је на бенефицираним радним местима навршио 2/3 и има најмање 50 г живота.

За запослене који стичу право за превремену старосну пензију и који 31.12. 2017.г:

У висини 11 износа основице – за мушкарце са навршених 64 а мање од 65 г живота и жене са навршених 60 а мање од 61. Годину дана млађи од тога имају право на 13 износа основице, још годину млађи 16, затим још годину 19 и на крају мушкарци који имају навршених 56г и 4 месеца а мање од 61г живота и жене са навршених 55 г и 8 месеци а мање од 57 г живота у висини од 21 износа основице.

За запослене који стичу у 2017. право на превремену старосну пензију, а који имају бенефицирани радни стаж:

16 износа основице ако имају навршених 59 а мање од 60 г живота, годину млађи 19 износа основице, још годину 21, још годину 24 и они који имају навршених 55г и 8 месеци а мање од 56г у висини од 27 износа основице.

За запослене који имају најмање 15 г стажа и статус инвалидног лица:

За запослене који имају статус инвалидног лица као последицу професионалног обољења или повреде на раду у висини од 25 износа основице. За остале запослене који имају статус инвалидног лица 20 износа основице. Родитељи детета које је имало право на посебну негу у износу од 33 износа основице. За запослене који не испуњавају ни један од услова, али им на дан 31.12. недостаје до 5 г за остварење једног од тих услова, у износу од 20 износа основице.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *