Обавештење за раднике “Колубаре”

Синдикална организација ЕПС Колубара” обавештава запослене дазбог кашњења са усвајањем Годишњег плана пословања ЕПСа за 2021. годину, нису исплаћене коначне зараде за фебруар и март ове године

Годишњи план пословања Електропривреде Србијебиће усвојен на првој следећој седници Владе Републике Србије, тако да ће разлике за фебруар и март бити исплаћене уз прву следећу исплату зараде

Остале зараде до краја 2021. године исплаћиваће се у складу са Годишњим Планом пословања.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *