Надзорни одбор предложио да ЕПС постане акционарско друштво

Надзорни одбор Електропривреде Србије усвојио је предлог одлуке о промени правне форме Јавног предузећа “Електропривреда Србије” у акционарско друштво, затим предлог одлуке о измени и допуни оснивачког аката ЕПС-а као и предлог статута Акционарског друштва Електропривреде Србије.

Предлози одлука усвојени су на седници 9. децембра, а предложено је да одлуке донесе Влада Србије као оснивач ЕПС-а.

Према овим предлозима, ЕПС би пословао као акционарско друштво, основни капитал ЕПС-а, који износи нешто више од 365 милијарди динара, претварио би се у основни, акцијски капитал.

Држава би постала власник свих 36.510.509 акција.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *