Надзорни одбор ЕПС-а усвојио нови Статут

Надзорни одбор „Електропривреде Србије“ усвојио је на данашњој седници нови Статут чиме су се стекли услови да се то предузеће трансформише из Јавног предузећа у Акционарско друштво затвореног типа, у стопроцентном власништву државе Србије.

Усвајање Статута представља спровођење Oдлуке Владе РС и први је корак ка реформи ЕПС-а којом ће се управљачки органи професионализовати, а професионално руководство довести до ефикаснијег пословања и учинити ЕПС регионалним енергетским гигантом. 

Пре усвајања Статута од стране Надзорног одбора ЕПС-а,  Министарство рударства и енергетике и Влада РС извршили су консултације са синдикатима. Након пажљивог разматрања свих сугестија у Статуту је дефинисано да један члан Надзорног одбора буде представник запослених, чиме се додатно штите права радника, затим је наглашено да осим претежне и осталих делатности, Друштво обавља и делатност Трговина електричном енергијом, такође и да Друштво наставља да врши јавно снабдевање електричном енергијом у складу са издатом лиценцом Агенције за енергетику Републике Србије из 2016. године и законом којим се уређује енергетика.

Промена правне форме доноси уређење односа државе и управљања. Статут предвиђа да Оснивач, Влада РС, именује Скупштину Друштва. С обзиром да је Оснивач једини акционар, Скупштина је једночлана и она именује Надзорни одбор на који преноси највећи део надлежности. Надзорни одбор има седам чланова од којих је један председник, а један представник запослених. Надзорни одбор одређује стратегију и пословне циљеве друштва и одговоран је за њихово остваривање. Такође, НО именује седам чланова Извршног одбора, односно извршне директоре од којих је један генерални директор. Извршни директори између осталог организују и руководе процесом рада, прате спровођење планова, дају налоге и смернице и одговарају за спровођење одлука, квалитет, обим  и резултате рада организационог дела којим руководе.

„Електропривреда Србије је жила куцавица нашег енергетског система и целе привреде. Национални интерес је да буде снажна и независна и да буде покретач економског развоја. Промена правне форме ће донети ефикасније управљање, нема отуђења имовине, нити отпуштања радника, а ЕПС ће наставити да буде и снабдевач и трговац електричном енергијом. Професионализација ЕПС-а треба да омогући убрзану реализацију великог броја пројеката који треба да ојачају производњу електричне енергије. Истовремено, трансформација ЕПС-а је и први корак реформе наших  енергетских предузећа. Циљ Владе РС је јачање нашег енергетског сектора, увођење професионалног менаџмента, побољшање управљања и унапређење пословања енергетских предузећа у власништву државе. Захваљујем се свима на конструктивном дијалогу“, поручила је министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *