Лазаревац спреман за снег

Члан Штаба зимске службе ГО Лазаревац Иван Живковић каже да овај план подразумева дужности и обавезе елемената који ће учествовати у уклањању снега и леда са улица на територији општине Лзаревац, односно општинског Штаба зимске службе који ће вршити координацију чишћења снега и леда са надлежним службама. Надлежне службе су ЈП „Београд пут“ које ће вршити чишћење општинских путева и улица, Предузеће за путеве Београд које ће вршити чишћење државних путева првог и другог реда и ЈПКП Лазаревац које ће чистити некатегорисане путеве, прилазе школама, амбулантама и гробљима.

Сходно оперативнм плановима које су Штабу доставила предузећа, између соталог, ЈПКП Лазаревац обезбедило је 10 тона ризле за посипање некатегорисаних путева на лазаревачкој територији, као и 50 тона индустријске соли која ће бити подељена  грађанству, председницима месних заједница и скупштинама станара, наводи Живковић.

Грађани могу да преузму со од 21. новембра на пункту водовода Очага са личном картом, а ако је у питању Савет месне заједнице или скупштина станара, морају понети печат.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *