Конкурс за субвенциjе воћарства и повртарства

Подстицаjна средства су намењена за набавку и постављање опреме и то:

– пластеника са системом за наводњавање кап по кап, на површини од 0,02 до 0,05  хектара, за производњу поврћа; jзнос jе од 200 000 до 500 000 динара, а субвенциjа града jе 80%.

– система за наводњавање кап по кап, на површини од 0,25 до 1 хектара засада, износ jе од 50 хиљада до 200 хиљада динара, субвенциjе су такође 80%.

Прихватљиви трошкови су трошкови набавке и постављања опреме коjа jе предмет овог jавног позива са ПДВ-ом. Подстицаjна средства, коjа су наменска и бесповратна, додељуjу се у максималном износу до 80% цене прихватљивих трошкова набавке и постављања опреме.

Право учешћа имаjу сва регистрована пољопривредна газдинства, односно носиоци и чланови пољопривредних газдинстава коjи имаjу седиште и адресу на подручjу града Београда. Уколико подносилац приjаве ниjе власник пољопривредног земљишта, потребно jе да поседуjе сагласност власника – сувласника катастарске парцеле коjом се дозвољава постављање опреме коjа jе предмет овог jавног позива.

Неопходно jе и да катастарска парцела има адекватан довод воде; да по било ком основу не користи бесповратна подстицаjна средства за набавку и постављање опреме, коjа jе предмет приjаве и овог jавног позива, као и да да поседуjе сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине о инвестиционом улагању за подизање вишегодишњих засада за закупљено земљиште у државноj своjини на коме се подижу засади воћака или за постављање пластеника.

Конкурс jе отворен 6. октобра и траjе до 16. октобра у 15. часова, а текст конкурса се може преузети на саjту општине Лазаревац.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *