Колубара Услуге: Да ли jе на делу колективни мобинг?

„Након последње конференциjе за штампу, мислио сам да ћемо следећу имати када дође нови директор, међутим, ситуациjа у предузећу jе изискивала да се и данас поjавимо да би обавестили раднике и суграђане какве се подлости дешаваjу у нашем предузећу од одлазећих руководилаца“, рекао jе у уводу конференциjе Јова Ненадић, председник синдиката Колубара Услуга.

Ненадић jе оптужио одлазеће руководство да над радницима врши колективни мобинг и то кроз, осветничке мере, односно нову систематизациjу коjу су, према речиам Ненадића, правили у „кућним“ и „кафанским верзиjама“.

„Они кажњаваjу људе коjи раде и размишљаjу своjом главом, коjи су професионалци, неки и пред пензиjом. Да могу казнили би све раднике осим своjих полтрона, коjе уздижу са новим решењима и новим коефициjентима“, обjашава он.

Ненадић jе рекао да ће ново руководство морати да реши питање систематизациjе и да се свако решење филтрира и провери.

„У последња два дана добили смо масу приговора и молби за заштиту оштећених радника, наjвише обезбеђења. У овом тренутку они скидаjу врсне командире, вође смена, а на њихова места постављаjу неискусне дечаке, из разлога само да напакосте.

У дирекциjи су врсним радницама из свих служби понудили анексе уговора за спремачице, а неке службе су сачували да би направили хаос између људи, па су сада и људи међусобно у проблемима“, рекао jе он и замолио радникње да не падаjу под утицаjе већ да сачекаjу jош неколико дана док не дође ново руководство“.

„Ако треба, ићи ћемо до врха државе да тражимо заштиту па и до Стразбура“, рекао jе Ненадић.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *