Колубара продаје индустријски отпад

Предмет продаје је индустријски отпад који се привремено налази на складиштима Огранка РБ Колубара, разврстан у 14 партија.

Између осталог на продају су понуђени: обојени метали и тонери, уља и мазива, зауљена метална амбалажа, пнеуматици и гумени прстенови, транспортне траке са челичном кордом, оловни акумулатори, дрвени железнички прагови, папир, картон и пет амбалажа, гвожђе и челик, електрична и електронска опрема и флуо цеви.

Отварање понуда је јавно и извршиће се 11. маја 2016. године.

 

За више информација посетите http://www.ekapija.com/website/sr/page/1425624

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *