Колубара: Потписан уговор од 15 милиона евра о изградњи депоније за угаљ

Јавно предузеће „Електропривреда Србије”, као инвеститор, и конзорцијум извођача радова: „Енергопројект Опрема” и „Планум” уговорили су, почетком фебруара, нови значајан уговор у вези са изградњом нове депоније за угаљ у “Колубари”.

Инфраструктурни објекти за нову депонију угља у „РБ Колубара” на површинском копу „Тамнава-Западно поље“ обухватају испоруку материјала и опреме, извођење грађевинских, машинских и електро радова, примопредају и пуштање у рад, у свему према техничкој документацији коју обезбеђује инвеститор.

Укупна вредност уговорених радова износи 15.506.176,18 ЕУР (без ПДВ-а).

Рок за реализацију пројекта је 18 месеци.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *