Ко ће у ЕПС-у добити отпремнину и колико

Споразумни прекид радног односа, уз исплату отпремнине у 2016. години биће понуђен за три категорије запослених:  Запослени који су испунили или ће до краја 2016. године испунити услов за старосну пензију (потенцијални број запослених је 384) ; који су испунили услов за превремену пензију сатрости преко 60 година мушкарци и 56 жене и који су старости између 55 и 60 година, а раде или су радили на местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.

У случају принудног престанка радног односа, вишак запослених ће се решавати у складу са одредбама Закона о раду (члан 153 до 160 и чл. 179 став 5, тачка 1) и Колективним уговором који су закључили Влада Србије и синдикат ЕПС-а.

Основицу за утврђивање нанаде за споразумни престанак радног односа чини просечна месечна зарада (бруто1) која је остварена у ЕПС-у за првих шест месеци 2016. године.

-*За запослени који 2016. стичу право на старосну пензију  могу рачунати на отпремнину у висини од 5 износа основице

-*За запослене који су стекли или до краја 2016. стичу право за превремену пензију и који 31. 12. 2016. г имају:

-навршених 64 а мање од 65 година (м), односно навршених 60 а мање од 61 (ж) – 11 износа основице

– 63 (м), и 59 (ж) – 13 износа основице

– 62 (м) и 58 (ж) – 16 износа основице

– 61 (м) и 57 (ж) – 19 износа основице

 – 60 (м) и 56 (ж) – 21 износа основице

 -* Запослени који су стекли или до краја 2016. стичу право на превремену пензију, а радили су на местим где се стаж рачуна са увећаним трајањем:

Имају навршених 59 а мање од 60 година живота – 16 износа основице

-58 година- 19 износа основице

-57година – 21 износа основице

-56 година – 24 износа основице

– 55 година- 27 износа основице

Стручни тим који је учествовао у припреми плана оптимизације запослених, састављен је од представника свих делова процеса рада у ЕПС-у и осам представника синдиката.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *