КАРАЂОРЂЕВА УЛjЦА БЕЗ КРАЈА j ПОЧЕТКА

Сага о реконструкциjи и уређењу Карађорђеве улице у Лазаревцу, коjа jе започета пре више од две године, се наставља и то према наjавама директора Јавног предузећа „Дирекциjа“ Станка Јовчића, у више фаза. jако jе првобитно, тj. 2012. године када су радови започети било планирано да они буду у потпуности комплетирани краjем 2013. године, и сада годину дана касниjе наjављуjе се њихов наставак.

Главна улица у jедном свом делу добила jе нови изглед, а изузимаjући неке постављене плоче коjе су „одлепљене“ са свог места, уређени део одговорио jе очекивањима, али целокупна улица jош увек изгледа као помало запуштено градилиште. Директор Дирекциjе jе наjавио да  се очекуjе  ускоро завршетак главне улице и то до рампе испред зграде општине, а по његовим речима, радови у Карађорђевоj улици се изводе у више фаза.

Реконструкциjа Карађорђеве улице се изводи у оквиру програма из 2011. године, а на основу кредита у износу од 223 милиона динара (2 милиона евра) коjи jе тада општина Лазаревац узела код банке „jнтеса“. Кредит jе узет на шест година, са греjс периодом од jедне године, а уз главницу отплатиће и 52,7 милиона динара на име камате. Скупштинском одлуком тада су предвиђене инвестициjе у шест проjеката:  изградња  прве  фазе  главног  фекалног  колектора града  Лазаревца,  вредна  60  милиона  динара,  изградња  секундарне  водоводне  мреже  у  Степоjевцу,  Врбовну  и  Лесковцу  (30 милиона), затим, реконструкциjа и модернизациjа три улице у Лазаревцу – Карађорђеве, Кнеза Станоjа и Железничке (укупна улагања су 125 милиона динара), као и реконструкциjа моста на Туриjи у Јунковцу (осам милиона).

„Карађорђеву улицу радимо из више фаза. Тренутно завршавамо комплетирање прве фазе модернизациjе улице. Остало jе да се ураде прилази обjектима и санациjа тротоара“, каже Јовчић.

Он jе додао да jе недавно отворена тендерска документациjа за избор извођача радова за завршетак дела главен улице испред зграде општине односно од хотела Вис до рампе испред зграде општине, и саопштио да ће извођач ових радова бити предузеће „Колубара Грађевинар“. За ове радове средства су обезбеђена.

Јовчић jе такође рекао да за реконструкциjу другог дела главне улице, однсно од Рударске чесме до аутобуске станице, средства нису обезбеђена.

Проjектом jе предвиђено да се у Карађорђевоj улици налазе две фонтане, трг у централном делу, а рок коjи извођач радова „Колубара Грађевинар“ има за поплочавање улице jе 120 дана“, стоjи у званичноj изjави директора из 2012 године. jако jе првобитно било предвиђено да вредност инвестициjе буде 41 милиона динара колико jе обезбеђено из кредита, та цифра jе далеко премашена jер jе донета одлука да се уместо гранита, поплочавање изврши браjковачким каменом, коjи jе три пута скупљи. Према проjекту коjи jе урадио институт  „Кирило Савић“ из Београда, за модернизациjу пешачке зоне, биће утрошено преко 4000 метара квадратних наjквалитетниjег камена из Браjковца. Завршетак свих радова био jе планиран jе за краj 2013. године.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *