Годишњи ремонт у ОЦ „Прерада“ РБ Колубара (ВИДЕО)

Ремонтни радови у деловима погона за оплемењивање угља у радним јединицама Мокра сепарација, Сушара, Топлана, али и у већем делу погона Сува сепарација и у погону Железнички транспорт ОЦ „Прерада“ извршени су у периоду од 11. маја до 5. јуна.

Радови су извођени према обиму и врсти послова који су претходно дефинисани плановима ремонта за сваки погон, као и неопходним радовима на отклањању проблема који су уочени приликом прегледа машина.

Циљ ремонта је да одржи степен поузданости у раду у областима производње планираних количина сушеног угља за широку потрошњу, производње довољних количина технолошке паре, снабдевањ угљем термоелектрана у Обреновцу и Великим Црљенима и производња топлотне енергије потребне за грејање сопствених погона.

Од већих радова рађен је ремонт минског постројења, канала аеро смеше, горионика, одшљакивача и друге термотехничке инсталације, а котао 1 и котао 2 су у погонској спремности.

– „Котао 1 је и даље у ремонту и на њему се изводе већи и значајнији радови које раде спољни извођачи, а то је замена прегрејача паре број 2 и замена плафоњских цеви“, додао је Обрадовић, управник радне јединице Топлана.

Завршен је и пробни рад аутоматизације Топлане, што подразумева комплетну набавку заједно са заменом, уградњом и пуштањем у рад надзорно – управљачког система, што је врло значајно за Топлану која је тиме добила повећање енергетске ефикасности, као и боље сагоревање.

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *