ЕПС: Угаљ за крајње купце није поскупео

– Одмах морамо да нагласимо да за грађане угаљ није поскупео, будући да они могу, као крајњи купци, да купују угаљ директно од ЈП ЕПС по старим ценама. Кориговане цене које се наводе у извештајима појединих медија односе се искључиво на препродавце, тј. трговце угљем.

Та цена је коригована у складу са пословном политиком компаније за продају угља, правилником за продају угља купцима који препродају угаљ и методологијом за одређивање цена угља за препродавце. Те одлуке су усвојене на Органима управљања ЈП ЕПС, и препродавци су благовремено упознати са променама.

Циљ сваке тржишно орјентисане компаније каква је и „Електропривреда Србије“ је успешно пословање, што у овом случају подразумева продају што више угља крајњим купцима, без посредника.

Сматрамо да је недопустиво довођење читалаца у заблуду да ће обични грађани плаћати скупљи енергент, када то уопште није случај, јер цена за њих није коригована.

Сви грађани који су заинтересовани за куповину угља директно у Огранку РБ „Колубара” могу купити сирови или сушени угаљ. Неопходно је само да фотокопију личне карте донесу на архиву Комерцијалног сектора РБ „Колубара” у насељу Вреоци, или поштом пошаљу на следећу адресу:

ЈП ЕПС, Огранак РБ „Колубара”, Комерцијални сектор,

Ул. Дише Ђурђевић ББ, 11560 Вреоци

По предаји копије личне карте и захтева за куповину, грађани ће бити контактирани од стране запослених у Служби продаје угља.

Угља има довољно и сва заинтересована лица га могу купити. Цена је 3.452,42 динара по тони сировог угља и 8.430,54 динара по тони сушеног угља.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *