ЕПС поштује мере штедње

„Електропривреда Србије“ је смањила зарада запослених за 10 одсто у 2015. години. У супротном, ЕПС не би ни могао да исплати плате, због месечне контроле Министарства финансија.

 „Фискални савет износи паушалне оцене о зарадама у ЕПС-у јер очигледно не располаже тачним подацима, иако смо у усменој комуникацији са Фискалним саветом понудили сва разјашњења.

ЕПС је у 2015. години био у обавези да исплати укупно 3,3 милијарде динара на основу Посебног колективног уговора, који су потписали синдикат и Министарство рударства и енергетике. Додатних 1,4 милијарде динара су трошкови пријема у „ТЕ-КО Костолац“ дела радника ангажованих ван радног односа и преузимања у РБ „Колубара“ запослених из предузећа „Колубара Услуге“ неопходних за стабилно одвијање производње, што је одобрила Влада Србије. То су стварни трошкови на основу којих Фискални савет погрешно закључује да ЕПС није поштовао законске одредбе о смањењу зарада.

ЕПС доследно примењује реформске мере и програм фискалне консолидације који је усаглашен са Владом Србије и међународним финансијским институцијама и то потврђују одлични резултати пословања.

Профит ЕПС-а у првој половини 2016. године био је 13,1 милијарда динара, што је за 10 милијарди више него у истом периоду прошле године. Уштеде у пословању износиле су 13,8 милијарди динара, наплата је на нивоу од 95,27 одсто, а губици електричне енергије били су 13,87 одсто, што је мање од планираних 14,35 одсто.

Управо због добрих резултата „Електропривреде Србије“ поскупљење електричне енергије у Србији биће упола мање него што је ММФ захтевао“.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *