ЋЕРКЕ ФjРМЕ КОЛУБАРЕ НА СПjСКУ ЗА ПРОДАЈУ

На списку Агенциjе за приватизациjу, коjи jе обjављен данас, међу 502 предузећа чиjа ће судбина бити решена до краjа следеће године, налазе се и  „Колубара Услуге“, „Колубара Угоститељство“ „Колубара Грађевинар“ и „Колубара Универзал“.

Privatizacija

Статус предузећа „Колубара Грађевинар“ коjе jе према подацима Агенциjе за привредне регистре запошљавало у 2013. години 608 радника, „Услуга“ коjе броjе 3200 запослених и „Угоститељства“ у коме ухлебљење налази око 535 људи, биће коначно решен наjкасниjе до децембра 2015. године.

Јавним позивом Агенциjе за прикупљање писама о заинтересованости за приватизациjу предузећа оглашена jе и продаjа и општинског jавног предузећа за информисање Радио Лазаревац.

Купци у поступку приватизациjе могу бити сва домаћа и страна правна и физичка лица, а могуће jе да се ова лица удружуjу ради куповине jедног субjекта приватизациjе или ради стратешког партнерства. За предузећа за коjа се не нађе купац, за њих су предвиђени стечаj или ликвидациjа и то jе сценарио предвиђен за све фирме коjе не раде ништа, а гомилаjу трошкове, како jе данас изjавила директорка Агенциjе за приватизациjу Мариjана Радовановић.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *