Значаjне одлуке Већа општине Лаjковац

Веће jе усвоjило jзвештаj о раду Заjедничког jавног правобранилаштва града Ваљева и општина Лаjковац, Љиг, Мионица и Осечина за 2014. годину. У складу са Законом о ванредним ситуациjама донета jе одлука о формирању штабова Цивилне заштите у свим месним заjедницама општине Лаjковац. Предвиђена обука и техничко опремање ових штабова биће извршено у року од 12 месеци.

jзвештаjе о раду за другу половину марта поднели су и директори jавних предузећа Градска чистоћа и Дирекциjа за уређење и изградњу општине Лаjковац. Током седнице председник Живорад Боjичић информисао jе чланове о начину на коjи ће бити решени проблеми ЈП ”Градска чистоћа“, пре свега кроз споразум о водоснабдевању општина Лазаревац и Лаjковац, коjи jе у припреми. Споразумом ће бити предвиђено и jеднократно учешће општине Лаjковац у ревитализациjи и текућем инвестиционом одржавању постоjећих обjеката фабрике воде у Непричави. На таj начин ће бити анулиране доспеле обавезе нашег комуналног предузећа у овоj години, а споразумом ће то бити дефинисано на начин коjи одговара Општини Лаjковац.

Општинско веће jе дало сагласност, поступаjући по захтеву ЈП „Путеви Србиjе“ и „Енергопроjекта“ као подизвођача на деоници пута Лаjковац Љиг, и условно допустило коришћење локалних некатегорисаних и асфалтних путева за потребе изградње сервисних саобраћаjница у оквиру проjекта изградње ауто-пута. Тренутно постоjи велико незадовољство мештана Словца, Ратковца, Придворице, Стрмова, Пепељевца, Боговађе и Доњег Лаjковца, због чега се условна сагласност односи и на обавезе извођача у погледу режима коришћења путева, одржавања и враћање у првобитно стање или накнаду штете. Одлука се доноси због заштите интереса грађана, а истовремено да се не успораваjу радови на ауто-путу, коjи jе веома битан за општину Лаjковац. Локална самоуправа ће се потрудити да пронађе компромисно решење, нагласио jе председник Боjичић.

Председник општине Лаjковац Живорад Боjичић се захвалио члановима Већа на jедногласноj подршци да се преиначи негативно решење Центра за социjални рад и донели решење да се у наjвећем законском износу исплати jеднократна помоћ за наставака лечења Петра Батрићевића из Ћелиjа.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *