Завршено асфалтирање улице Бранка Пешића

Данас су готови радови на асфалтирању ове улице.

“Грађани ове улице коначно су добили добре и квалитетне услове за живот. За нас jе битно да смо испоштовали њихову жељу и дато обећање на jедном од састанака са Саветом месне заjеднице Душан Петровић Шане. Тада ми jе обjашњено да су у овоj улици jако лоши услови, нарочито у зимским периоду када jе немогуће користити аутомобиле. У летњим условима, велика количина прашине jе ометала нормално функционисање. Ми смо нашли средства заjедно са Дирекциjом за путеве града Београда. У првом делу радова асфалтирали смо улицу Бранка Пешића у дужини од око 700 метара.”, рекао jе заменик председника општине Лазаревац Боjан Стевић.

“Краjем септембра месеца радићемо и улицу Солунску и улицу Славише Ђорђевића. Ти радови мало касне због нерешених имовинско правних односа. Тиме ћемо заокружити радове у овом краjу, тако да ће становници ове три улице имати савремен услове за живот. Моћи ће нормално овде да се зими улице чисте од снега, да а Јавно комунално предузеће да односи смеће. jнвестициjа за ове радове у ове три улице jе негде око 18 до 20 милиона динара. jзвођач радова jе Београд пут. “, каже Стевић.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *