Веће Лајковца усвојило нацрт Одлуке о буџету за 2017.

На дневном реду ове седнице нашло се 23 тачке, а заменик председника Општинског већа Ненад Џајевић, који је председавао овом седницом, као најзначајнију је издвојио усвајање нацрта Одлуке о буџету општине Лајковац за 2017. годину.

“Укупан обим буџета за 2017. годину износи 1.266.150.000 динара, од чега су пренета средства 303.735.000 динара. Преостали део кредита, који је подигнут за изградњу базена, износи 229.000.000 динара, текући приходи су 733.414.000 динара, од чега је класичан оквир 352.000.000 динара. За програм ренте је издвојено 460.000.000 динара, а за програм екологије 192.000.000 динара. Такође, имаћемо суфицит у овој години у износу од 70.000.000 динара и њега ћемо моћи да реализујемо после завршног рачуна, односно ребалансом буџета у јуну наредне године. Субвенције планирамо на нивоу из ове године, а новина је да смо издвојили 5.000.000 динара за субвенције привреди. Дотације за спорт и невладине организације остаће на истом нивоу као и 2016. године, социјална давања такође, а и зараде директних и индиректних корисника буџета ће остати на истом нивоу. Такође, на данашњој седници смо донели одлуку и о поверавању изворишта “Смрдан” у селу Степање на управљање и коришћење ЈП “Градска чистоћа” Лајковац и мислим да је то свакако трајније решење за све становнике тог засеока Степања, како би имали квалитетније водоснабдевање наредних година”, истакао је Џајевић, по завршетку седнице.

Заменик председника Општинског већа је додао и то, да је на овој седници усвојен и предлог локалног акционог плана запошљавања општине Лајковац, за који је издвојено 19.300.000 динара и та средства су опредељена за програме запошљавања приправника, за јавне радове, за чиста пољопривредна газдинства, као и за програм запошљавања тешко запошљивих лица. Донета је одлука и о повећању општинских административних такси за 3%, што представља усклађивање са пројектованом годишњом инфлацијом на републичком нивоу.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *