Веће Лајковца о гашењу ЈП „Дирекција“

Због одлуке о гашењу дирекције, јавна предузећа су морала да ускладе своју организацију и систематизацију. То се, пре свега, односи на ЈП “Градска чистоћа”, “Лајковац услуге” и саму општинску управу јер део радника дирекције прелази управо у општинску управу и поменута предузећа.

Дванаест радника дирекције, путем интерног конкурса, прећи ће у општинску управу, а највећи број од тих 12 радника у новоформирано Одељење за комунално-стамбене и грађевинске послове.

Средства са којим је располагала дирекција, од 01. децембра ће прећи на локалну самоуправу. Донета је и одлука о образовању комисије, која ће вршити примопредају свог инвентара и имовине дирекције. Рок за формирање ове комисије је три дана тако да ће до 01. децембра бити обављено све што закон налаже.

„Још бих истакао да су овом приликом издвојена средства за удружења и невладине организације. Удружењу “Регионална права мањина Лајковац” за пројекат “Моја зелена учионица”, одобрено је 146.000 динара, док је за удружење грађана “Моја Боговађа”, чији рад и овом приликом морам да похвалим, издвојено 160.000 динара за теретану на отвореном”, истакао је након седнице председник Општинског већа општине Лајковац, Андрија Живковић.

На 12. седници Општинског већа су донете одлуке и о формирању комисије који ће се бавити израдом програмског буџета за 2017. годину. Ову комисију ће чинити председник Ненад Џајевић и чланови Љубица Новаковић, Катарина Јанић, Татијана Панић, Андријана Ђогић и Зорица Рашић. Такође, на овој седници Општинског већа је формиран и Савет за управљање миграцијама и трајно решавање проблема избеглица и интерно расељених лица на територији општине Лајковац. Чланови овог савета биће Милутин Нишавић, Живорад Шушњаревић, Драгица Крунић, Данијела Недић, Ружица Срећковић, Владимир Спасић и Миломир Негић.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *