СО Лајковац усвојила трећи ребаланс буџета

Скупштина општине Лајковац је на 32. седници усвојила Одлуку о трећем ребалансу буџета за 2019. годину, по којем је општински буџет мањи за 40 милиона и износи око милијарду и 280 милиона. На основу остварења прихода и примања за првих девет месеци и процене њиховог остварења до краја године умањени су планирани приходи од накнаде за коришћење минералних сировина за 15 милиона, као и општи приходи буџета за око 11,5 милиона динара, од чега се 10 милиона односи на приходе од пореза на зараде.

Трећим ребалансом буџет је умањен и за завршне радове на Радића конаку и конаку Брене Михаиловић, који се одлажу за наредну годину, у питању је 13,8 милиона. Једино повећање прихода планирано је од наплате казни за саобраћајне прекршаје на територији Лајковца и то милион динара. Претходно су одборници усвојили и Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар-септембар. Од укупно планираних текућих прихода и примања остварено је 62,18 одсто, док деветомесечна реализација расхода износи 45,71 одсто, што ће бити знатно увећано у последњем кварталу године због завршетка бројних радова.

Као и увек уз ребаланс, усвојене су измене и допуне буџетских програма за унапређење услова живота локалне заједнице, подршке за спровођење пољопривредне политике, уређења грађевинског земљишта итд. Средства за подршку пољопривреди сада износе 13,5 милиона и смањена су због мањег интересовања за поједине ставке програма као што је набавка женских телади, док су повећана за пластенике. Пакет одлука везаних за локалне порезе показао је да остају на прошлогодишњем нивоу, једино је направљена олакшица за објекте на сеоском подручју, како би лакше окончали процес озакоњења објеката.

Директор ЈП „Градска чистоћа“ Бојан Богдановић предочио је одборницима Информацију о финансијском извештају предузећа, као и Друге измене Програма пословања за 2019. годину, које су усвојене. Богдановић је истакао да комунално предузеће значајно оптерећује дуг за воду од 63 милиона динара и судски спор са ЈПКП „Лазаревац“, али да је у претходних 10 месеци успостављен позитиван однос са лазаревачким комуналним предузећем, које газдује погоном у Непричави. Нагласио је да „Градска чистоћа“ овогодишње рачуне за воду редовно измирује, а да ће, захваљујући савременој детекцији кварова, рачуни бити мањи него у 2018. за скоро 30 милиона, што је велика уштеда. Истовремено је обезбеђена боља испорука воде, јер су смањени губици.

Одборници су усвојили сет одлука о раду Предшколске установе „Лептирић“, међу којима се издвајају Извештај о раду за 2018/19. и План рада за 2019/20. Директор Мила Митровић Лончар као најзначајније у претходној васпитној години истакла је отварање новог објекта, укидање прекобројних група и листе чекања, док је за наредну годину издвојила да ће имати највећи број деце до сада, 528 у свим групама. И деца запослених и незапослених родитеља сада имају место у обданишту.

Усвојене су и Прве измене и допуне Одлуке о правима и услугама социјалне заштите, којима се уводи једнократна помоћ ратним војним инвалидима или њиховим породицама, квартално по 4.000 динара. Скупштина је донела одлуку о издавању јединог преосталог слободног локала у својини општине Лајковац за потребе Удружења „БазиМили“ Лајковац, које су основали родитељи деце са аутизмом, али које ће помагати свим особама са посебним потребама.

Скупштина је усвојила Програм рада Туристичке организације за наредну годину, као и састав управног и надзорног одбора због истека мандата. Усвојена је Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Лајковца и дата сагласност на Оперативни план одбране од поплава за воде другог реда у општини. Донета је и одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП „Градска чистоћа“. На крају бележимо леп гест младог одборника Немање Милиновића (СПС), који се одрекао дневнице у корист удружења „БазиМили“.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *