Скупштина општине Лајковац усвојила ребаланс буџета

У Лајковцу је одржана 23. седница супштине са 20 тачака на дневном реду, од којих је свакако најзначајнија она која се односила на Предлог Одлуке о ребалансу буџета општине Лајковац.

Усвојени су и Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Лајковац за 2017. годину, упознавање са обавештењем о привременој обустави извршења буџета општине Лајковац, Предлог информације о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа друштава из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач општина Лајковац за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. Такође су усвојени и предлози решења о давању сагласности на прву измену и допуну Програма коришћења општинског фонда за заштиту животне средине за 2018, о давању сагласности на прву измену и допуну Програма за унапређење локалне заједнице и други. Најобимније излагање био је предлог првих измена и допуна Програма уређења грђевинског земљишта за 2018. годину.

Након седнице прдседник скупштине Живорад Бојичић резимирао је дневни ред и одлуке одборника. Завршним рачуном за 2017. годину и ребалансом буџета за 2018. показали смо да смо направили велики корак у односу на 2012. годину, рекао је Бојичић.

„У овој години прешли смо 70% када је у питању проценат извршења, плус дупло смо повећали извршење када су у питању капиталне инвестиције. Дошло је до извршења свих већих пројеката који су започети у 2015/2016. години пре свега водоснабдевње југозапада општине Лајковац, фекална канализација на ободима општине, укључујући и МЗ Словац и Јабучје, као и изградња затвореног базена.

Оно што би посебно хтео да истакнем је да је ово руководство успео да закључи уговор са ЕПС-ом (РБ Колубара)  када је у питању 55 милиона динара, што је дуг из ранијих година, а биће уложени у изградњу нове трафостанице у Војном кругу за потребе будућег затвореног базена, али ће та трафостаница истовремено омогућити да цео тај простор са објектима спортске инфраструктур, школе, добију боље снабдевање електричном енергијом. Од тих средстава за потребе базена биће изграђена и котларница на пелет.

Додатна средства омогућила су и изградњу 23,5 км водоводне мреже у насељеном месту Јабучје (почетак изградње примарне мреже), затим Колубара је на наших око 20 милиона динара додала тридесет за ову исту капиталну инвестицију, а оно што посебно треба истаћи, то је 30 милиона за локалн некатегорисане путеве, односно, за асфалтирање 12 сеоских праваца. Ту је и новх 20 милиона за водоснабдевање Ратковца, Придворице, Стрмова и села Пепељевац.

240 милиона динара директних ивестиција Владе Републике Србије биће уложено у потпуну реконструкцију и адаптацију објекта средње школе док ће 110 мииона бити уложено у школу у Бајевцу и то ће практично бити нови објекти“.

Бојичић је такође искористио прилику да честита новоименованим директорима, Биљани Жујовић која је прошле године именована на место директора основне школе „Миле Дубљевћ“ у Лајковцу и Косани Грчић која је недавно постављена као директорка средње школе. Бојичић је такође честитао и Драгани Јеленић чије је место директора Јавне установе „Установа за спорт и омладину“ Лајковац потврђено управо на овој седници.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *