Скупштина изабрала директоре комуналног, Центра за културу и Тусристичке организације

Двадесета седница Скупштине ГО Лазаревац одржана је данас, а одборници су усвојили  19 тачака Дневног реда, од којих се о пет тачака одлучивало по скраћеном поступку.

Одборничка група, Група грађана Наша кућа и овога пута напустила је скупштинску салу због изостајања директног телевизијског преноса седнице, а председник одборничке групе Милан Ђорђевић изнео је став да грађанство треба да буде информисано о раду овог тела.

Одборници су усвојили Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о месним заједницама и другим облицима месне самоуправе у ГО Лазаревац, ПО о изменама и допунама одлуке о некатегорисаним путевима на територији општине Лазаревац и Предлог Програма чишћења снега и леда са путева и улица у зимском периоду.

Усвојен је и Извештај о извршењу буџета ГО Лазаревац за период  01.01.- 30.06.2018.  дата је сагласност на Студију унапређења заштите од вода у сливу реке Колубаре у 3. фази, као и  извештј о раду  предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо Ровни и сагласност на измене плана пословања и Програм коришћења субненција из буџета града Ваљева, када је ово предузеће у питању. Усвојена је и десетогодишња Стратегија развоја пољопривреде ГО Лазаревац.

По скраћеном поступку одборници лазаревачке Скупштине усвојили су тачке које су се односиле на именовање директора Центра за културу, Туристичке организације и вршиоца дужности директора ЈПКП Лазаревац.

Функцију директора ЦЗК Лазаревац и даље ће вршити досадашњи директор Стела Станишић, док ће на челу ТО као и до сада бити Мирко Ковачевић.

На место ВД дирктора ЈПКП постављен је Иван Милић, машински инжењер из Лазаревца.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *