Састанак делегације Лајковца у Влади Србије о инфраструктури

 У разговору су учествовали државни секретари министарстава грађевине, пољопривреде и финансија, представници ЈП „Путеви Србије“ и Сталне конференције градова и општина.

Састанком је председавао Дејан Трифуновић, државни секретар Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Учествовали су и државни секретари овог министарства Миодраг Поледица, Милана Ракић и Имре Керн, као и помоћници министра Ђорђе Милић, (Сектор за просторно планирање, урбанизам и становање), Александар Симић, (Сектор за инспекцијски надзор), Зоран Илић, (Сектор за ваздушни саобраћај) и Лепосава Сојић, помоћник министра у Сектору за водни саобраћај.

Инфраструктурни проблеми које је на овом значајном састанку изнело руководство Општине Лајковац су: Реконструкција путне инфраструктуре оштећене приликом изградње аутопута, Регулација речних токова Колубаре и Љига као дела главног пројекта деонице аутопута Лајковац-Љиг, Проблем пресеченог одводњавања на државном путу М-4 и Утврђивање нове трасе на државном путу 145 и 146.

За први проблем констатовано је да је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са компанијама „Shandong” и „Azvirt” постигло договор у оквиру чега је сачињен Нацрт споразума, којим је предвиђено да се дефинишу све трасе на путној мрежи оштећене од стране извођача радова и да се након извођења врате у првобитно стање, у дефинисаним роковима.

По питању регулације речних токова Колубаре и Љига договорен је састанак са представницима ЈВП „Србијаводе“ и Републичком дирекцијом за воде за среду 2. децембар. Након измене Главног пројекта, Општина ће приступити поступку експропријације и дефинисању јавног интереса. Измена Главног пројекта ће бити реализована начином неугрожености становништва и објеката.

У вези пресеченог одводњавања на путу М-4 идентификована је грешка у пројекту, којим је извођач вршио радове. Државни секретар Милана Ракић је евидентирала проблем.

Председници општина Лајковац и Уб су покренули поступак измештања трасе државног пута другог реда број 145 ( Стублине – Бргуле – Липњак – Јабучје – Лајковац), услед ширења рударског копа. Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је у координацији са општинама Уб и Лајковац по овом питању.

На састанку је дефинисано јда Општина Лајковац нема проблем у домену израде планске документације. Увидом у контролу рада Општинске управе Лајковац  констатовано је да Општина спремно примењује Закон о планирању и изградњи.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *