РАДjО ЛАЗАРЕВАЦ ОСТАО БЕЗ ДjРЕКТОРА

Лазаревачако Јавно предузеће за информисање „Радио Лазаревац“ од 21. септембра jе без генералног директора.

 

Како смо незванично сазнали, Гордани Поповић, коjа jе вршила дужност директора у последњих шест месеци, 21. септембра jе истекао мандат и ниjе продужен, услед чега су се у последњих десетак дана у радиjу сусрели са броjним проблемима процедурално-правне природе.

jначе, досадашња в.д. директора Гордана Поповић кадар jе Српске напредне странке, а из jош увек непознатих разлога њен мандат ниjе продужен након истека законског рока нити jе изабран нови ВД директора. ЈП “Радио Лазаревац” налази се на списку Агенциjе за приватизациjу и судбина овог, као и jош неколико предузећа у Лазаревцу биће решена у првоj половини следеће године.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *