Позитивно мишљење на промену статута Града Београда

На 24. седници Скупштине градске општине Лазаревац нашле су се две тачке дневног реда. Одборници су усвојили оставку заменика члана Изборне комисије и другу тачку која се односи на промену статуса општине Лазаревац – Нацрт одлуке о промени статута Града Београда, који јe градско веће усвојило 27. јуна ове године.

Новим Статутом град је подељен на две зоне – градску и приградску. Седам приградских општина, међу којима је Лазаревац је у приградској зони, а 10 градских у градској. Oсим Лазаревца, у приградској зони су још и Барајево, Гроцка, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин.

Градска општина Лазаревац убудуће ће доносити решења у првом степену о грађевинској
дозволи за изградњу објеката до 5 000 метара квадратних, као и издавати решења о озакоњењу објеката до 3 000 метара квадратних површине.

Једна од измена је и та да приградске општине, на основу овлашћења градоначелника, у име и за рачун Града, могу отуђити грађевинско земљиште ради изградње објеката до 5 000 метара квадратних бруто развијене грађевинске површине, односно ради озакоњења објеката до 3000 квадрата, у складу са законом и актима Града.

Када је реч о правном статусу месних заједница, новим изменама Статута брише се у чалну 124. став 2, а који гласи: „Месна заједница има свој печат и рачун“.

Чланове савета месне заједнице, од сада, бира скупштина градске општине на предлог збора грађана који се сазива на подручју месне заједнице. Председника савета месне заједнице бира савет из реда својих чланова, тајним гласањем, већином гласова.

Новина је и та да ће Јавно комунално предузеће Града Београда „Јавно осветљење“ преузети обављање комуналних делатности обезбеђивања јавног осветљења на подручју приградских општина, односно општине Лазаревац, од јавних предузећа која ту делатност обављају најкасније до 1. јануара 2020. године.

Државни секретар Бојан Стевић истакао је да је промена статута значајна: „Приградске општине ће највеће бенефите имати од планске документације која је основ било каквог економског развоја“. Овим изменама статуса Лазаревца брже ће се долазити до грађевинских дозвола које се односе на РБ „Колубара“ и нове инвеститоре.

Враћање дела надлежности власти општини Лазаревац значи више инвестиција, али и брже и ефикасније спровођење одређених пројеката, истакао је Бојан Синђелић, председник општине Лазаревац.

Председник Скупштине општине Лазаревац Томислав Рикановић истакао је да је ово најважнија седница Скупштине општине, јер се њоме враћа правни статус одузет пре десет година.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *