Осам сеоских кућа са окућницом за избегла лица

Овим актом Градска општина Лазаревац обавештава избеглице и бивше избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног  смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће  јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 8 (осам) сеоских кућа са окућницом и доделу пакета помоћи, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5 – сеоске куће из средстава која су  обезбеђена из буџета Републике Србије, а на име контрибуције Републике Србије у реализацији Потпројекта 5 ( у даљем тексту Јавни позив), објављен је дана 16.01.2017. године на огласним таблама градске општине Лазаревац и на интернет презентацији градске општине Лазаревац и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање стамбених потреба избеглица које имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији градске општине Лазаревац кроз куповину сеоске куће са окућницом у максималном износу до 1.170.241,35 РСД и доделу пакета помоћи (грађевински материјал и опрема у циљу побољшања услова живота) у максималном износу до 184.774,95 РСД, по породичном домаћинству. Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи за решавање стамбених потреба у износу до 50% од износа намењеног за куповину сеоске куће са окућницом која се налази на територији Републике Србије ( у максималном износу до 585.120,675РСД).

Јавни позив траје од дана 16.01.2017. до 01.03.2017. године. Све информације у вези поменутог јавног позива заинтересована лица могу добити путем телефона:011/ 8121-211 или код повереника за избеглице, адреса Лазаревац, Карађорђева 42, канцеларија бр.57.

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                                Бојан Вељковић

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *