Одржана Јавна расправа о буџету за 2019.

У понедељак је у великој сали Општине одржана је Јавна расправа о Одлуци о буџету општине Лајковац. Одазив граћана је и овог пута био слаб, али су током године били укључени у разним фазама доношења одлука, по моделу такозваног партиципативног буџетирања и путем анкета. Истовремено са јавном расправом о Одлуци о буџету одржана је и јавна расправа по Нацртима Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2019. годину и Одлука којима се уређују изворни приходи Општине Лајковац и то: Одлука о боравишној такси, Одлука о општинским административним таксама и Одлуке о локалним комуналним таксама и наплати јавних прихода.

Буџет општине Лајковац у наредној години биће милијарду и 322 милиона динара, за око 150 милиона динара мање од овогодишњег, што ће се одразити у највећој мери на инвестиције. У области изградње и уређења инфраструктуре акценат ће бити на водоснабдевању. И поред тога што је на изградњи и опремању спортске инфраструктуре доста урађено или се објекти приводе крају, издвајања за овај сектор биће заступљена у пристојној мери и наредне године. Специфичности Одлуке о буџету за наредну годину појаснила је Татијана Панић, руководилац Одељења за буџет и финансије:

-Буџет у 2019. години је у некој процени за 150 милиона динара мањи од буџета у 2018, због смањења прихода од накнаде за градско грађевинско земљиште. Терет ће сносити инвестиције у следећој години, а сви текући расходи и сви програми социјалне заштите и пројекти и програми из друштвених делатности, које смо до сада подржавали, остаће у истом обиму. У односу на претходну годину, другачије је то што је Одлуци о буџету претходио План јавних инвестиција, који је новина у законској процедури. Планом јавних инвестиција за период 2019-2021. година предвиђене су по секторима све инвестиције и то је основа за укључивање свих капиталних инвестиција и пројеката у буџет. О Нацрту Плана јавних инвестиција одржана је и јавна расправа. Што се осталих новина тиче, ту је нови софтвер, нови Статут на који се чека сагласност ресорног министарства и сходно изменама Статута и Закона о локалној самоуправи извршене су измене у начину и поступку доношења појединих одлука.Услед мањег буџета, поједини програми претрпеће мања умањења издвојених средстава за њихову реализацију, али ће највећи терет сносити инвестиције.

Коментаришући традиционално слаб одзив граћана на јавну расправу, Татијана Панић је рекла да су грађани укључивани током године кроз партиципативно буџетирање, што је једна од новина у Статуту, као и у моделима које СКГО доставља за примену у пракси.

-То партиципативно укључивање грађана је свакако на једном вишем нивоу у односу на претходне године. У току 2018. спровели смо неколико јавних расправа и анкета о финансирању пројеката из области културе, активности удружења, информисања и донели одлуке у општем интересу у тим областима. Имали смо расправу о Нацрту Плана јавних инвестиција, такође смо спроводили и анкете. На општинском сајту грађани и даље могу да пронађу анкете и иако то није сада укључено у буџет, не значи да неће бити укључено у ребаланс. Ако заинтересовани грађани попуне анкете и доставе их на адресе назначене на интернет презентацији, лично на писарници Општинске управе или у надлежном одељењу, свакако ћемо их узети у обзир.

Милеса Павловић, шеф локалне пореске администрације је најавила и да ће прилив у буџет од комуналних такси у наредној години бити мањи за 1,3 милиона динара. Нагласила је да ће приход од посебних делатности бити 10% мањи и да се предлаже и фискално растерећење за власнике фирми који имају више истакнутих назива.

Како је речено на јавној расправи, буџетска седница Скупштине општине овога пута мало касни због кашњења Закона о накнадама, републичких упутстава и доношења Плана јавних инвестиција, који је практично основ за доношење Одлуке о буџету. Очекује се да ће седница Скупштине бити у петак 28. децембра.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *