Одржана 22. Седница Скупштине ГО Лазаревац

Одборници Скупштине ГО Лазаревац на  22. Седници Скупштине ГО Лазаревац усвојили су Одлуку о завршном рачуну буџета ГО Лазаревац за претходну 2022. годину, као и извештај Независног ревизора о финансијским извештајима за 2022. Годину ЈП за изградњу Лазаревца. Скупштина ГО Лазаревац дала је сагласност и на Одлуку ЈП за изградњу Лазаревца о расподели добити из 2022. године и усвојила Извештај о раду Центра за културу за исту годину.

Одборници ГО Лазаревац усвојили су на 22. Седници и три Одлуке о измени и допуни одлуке о изради планова детаљне регулације и то:

– за подручје између насеља Дрен и улица Топличин венац и Дрењански пут у Лазаревцу

– за подручје између насеља Расадник и улица Колубарски трг, Карађорђева, Душана Недељковића, Даре Ранђић, Доситеја Обрадовића, Светог Саве, Др Ђорђа Ковачевића и Душана Вукотића у Лазаревцу и

– за раскрсницу Ибарске магистрале и улице Димитрија Туцовића – „Очага“

На данашњој седници донета су и решења о продужењу мандата досадашњим вршиоцима дужности директора у Центру за културу Лазаревац и ЈП за изградњу Лазаревца.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *