Подршка опозиционих одборника власти у Лазаревцу

Са посебном пажњом очекивана jе двадесет девета седница Скупштине Градске општине Лазаревац, jер су по препоруци свога Главног одбора, сви функционери  Демокрастске странке на локалном нивоу поднели оставке. Уз то, одборници ове странке нису  ни присуствовали данашњоj седници. На почетку рада у сали jе било 46 од 61 одборника. У току рада парламента, и гласања, у сали jе увек био потребан кворум. Неке одлуке доношене су и jедногласно…

На почетку седнице констатовано jе да су оставке поднели одборници ДС: досадашњи председник Скупштине Марко Гођевац, чланови Већа Градске општине Драгана Кнежевић, Дивна Марковић и Милош Боjић и чланови Комисиjе за називе улица, тргова и других делова насељених места на подручjу Градске општине Лазаревац.  jзбор председника Скупштине и чланова Већа општине Лазаревац требало jе да се изврши данас, на посебноj седници, али за њено одржавање ниjе било кворума, па jе заменица председника Скупштине др Даница Буквић наjавила седницу за уторак тринаестог октобра.

Према материjалу припремљеном за тридесету седницу, нови председник Скупштине ГО Лазаревац биће Томислав Ракановић апсолвент шумарског факултета, из Великих Црљена,  члан Српске напредне странке. За нове чланове Већа Градске општине Лазаревац предложени су jван Јаковљевић из Јунковца, Никола Михаjловић из Великих Црљена и Милан Матиjашић из Лазаревца.

Скупштинас Лазаревца усвоjила jе Одлуку о трећем ребалансу буџета за 2015.годину. Средства су повећана за 416,56 милиона динара – буџетским приходима за 148,66 милиона, из додатних средстава 229,75 милиона, из самодоприноса за 1,4 милиона и од пренетих средстава из претходних година за 36,74 милиона динара. Наjвећи део средстава биће усмерен Дирекциjи за изградњу Лазаревца, а потом за комуналну инфраструктуру – градњу водовода у североисточном делу општине. Дате су и сагласносрти на програме или ребалансе постоjећих програма Комуналног предузећа, Дирекциjе, Топлификациjе, Првог приградског позоришта и Центра за културу Лазаревац.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *