Нови састав општинског већа

У већу ГО Лазаревац у наредне четири године ће седети:

Ненад Бачанац, професор физичког васпитања;

Миле Ранковић, дипл. инжењер менацмента;

Јордан Младеновић, машински инжењер;

Гордана Поповић, мастер економиста;

Душан Булатовић, дипл. правник;

Никола Благојевић, машински техничар;

Милош Тошанић, дипломирани менаџер мастер;

Драган Алимпијевић Ципи, машински инжењер;

Ненад Пауновић, дипл. машински инжењер

Иначе, општинско веће уз председника општине чини извршну власт локалне самоуправе. Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и чланови општинског већа.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *