На дневном реду директори Јавних предузећа

Поред осталог, усвојен је Предлог одлуке о завршном рачуну буџета  ГО Лазаревац за 2016. годину, затим Предлог одлуке о некатегорисаним путевима на територији општине Лазаревац , ПО о утврђивању висине закупнине за пословни простор који користи ГО Лазаревац, Предлог годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације, као и извештај о раду Центра за културу.

По скраћеном поступку  усвојени су Предлози решења о престанку функције ВД директора  ЈП „Топлификација“ и ЈП „Дирекције“ за уређење и изградњу Лазаревца као и Предлог решења о именовању директора ЈП „Топлификација“ и именовању ВД директора ЈП „Дирекција“.

Такође су изгласани и Предлог решења о престанку мандата члана Надзорног одбопра ЈП „Топлификација“ и именовању истог и именовање члана Надзорног одбора ЈП за изгрању Лазаревца.

Седници Скупштине нису присуствовали одборници Групе грађана Лазаревац – Наша кућа, који су према речима председника Скупштине, Томислава Рикановића, пре седнице пријавили своје одсуство.

По завршетку седнице, Рикановић се обратио новинарима.

„Комисија која је спроводила Конкурс за именовање директора ЈП „Топлификација“  је  проследила имена кандидата која испуњавају услове Већу Го Лазаревац које је то доставило Скупштини. Такође је постављен и ВД директора ЈП  за изградњу Лазаревца. То је неки прелазни период. Наиме, до 19. јуна траје Конкурс за избор директора и да не би дошли у ситуацију да то предузеће десетак дана буде у вакуму, а због потребе за потписивањем одрђених аката који су неопходни за његово функционисање, ми смо били принуђени да поставимо вршиоца дужности. Када комисија заврши свој део посла, очекујем да ћемо на следећој седници Скупштине која би требало да се одржи око 1. јула  извршити и постављење директора.

Такође, на наредној седници можемо очекивати и ребаланс буџета ГО Лазаревац , именовање директора Туристичке организације и расписивање огласа за избор директора ЈПКП Лазаревац“, најавио је Рикановић.

На место директора ЈП „Топлификација“ поново је изабран Вукашин Јањевић док ће функцију ВД директора ЈП За уређење и изградњу Лазаревца до завршетка Конкурса обављати Слободан Гњатовић.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *