Јавна расправа о буџету општине Лајковац за 2017.

“Новине у буџету за 2017. годину су те да су пренете обавезе, у односу на претходне године сведене на половину, односно негде око 300 милиона и да су смањени приходи из тзв. класичног буџетског оквира. Из кредита смо већ повукли део средстава, тако да се не планира повлачење у следећој години и због тога је та разлика толика. У структури прихода и расхода, углавном је све на истом нивоу као и прошле године или је нешто мање. Добили смо таква упутства од министарства и испоштовали смо сва буџетска ограничења, тако да корисници у првој половини године, могу очекивати само половину од својих текућих расхода, не рачунајући зараде и накнаде за ангажовање по уговору о делу, а пошто очекујемо суфицит од 70 милиона, који може бити распоређен по завршном рачуну, тада ће бити обезбеђена средства за другу половину године. Наш класичан буџетски оквир је свега 350 милиона, а сва друга средства су строго наменска, тако да те приче о великом буџету наше општине и нису баш на месту. Сваке године се сабирамо по три пута да бисмо могли да испратимо све потребе корисника, да социјална давања остану на истом нивоу, али због смањења класичног оквира, трпе инвестиције и смањује се обим средстава из тзв. програма ренте, који дајемо за инвестиције”, рекла је Татијана Панић.

По програмској структури буџета, и наредне године, планирано је да општина Лајковац највише улаже у комуналну инфраструктуру, док ће за путеве бити издвојено нешто мање новца, а као најзначајније капиталне пројекте у 2017. години, Татијана је навела наставак изградње затвореног базена, завршетак зграде вртића и поплочавање улице Војводе Мишића.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *