Буџет ГO Лазаревац у суфициту

За тај период, према табели финансијских резултата, планирани су приходи од 736,4 а остварени  803,9 милиона динара. Потрошено је 467 милиона. Дакле, исказан је суфицит од 336 милиона.

У односу на планиране, дуплирани су приходи у наменској и комуналној потрошњи. У истим областима исказани суфицит је такође најизраженији. На располагању је било више од планираних средстава, а није потрошено ни колико је планирано. За очекивати  је да ће до краја године  колико толико бити уравнотежени расходи са приходима, односно да неће паре остати на рачуну и чекати ново буџетско усмерење. 

Изврђење буџета  за 9 месеци по плану 1,423 милијарде, остварено 841,5 милиона (59,1 посто), а преостало је 502,3 милиона динара.

Одборници су дали сагласност новооснованом Атлетском клубу „Лазаревац“ на употребу имена у свом називу.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *