Отворена изложба академских уметника Вучковића, Кнежевића и Тодора

Модернa галеријa Центра за културу Лазаревац представила је заједничку изложбу слика академских уметника Жарка Вучковића, Момира Кнежевића и Зорана Тодора.

Говорећи о њиховим делима др Ненад Кебара истиче да она претпостављају да је посматрач саучесник са одређеним нивоом ликовне обучености, а слободан од строгог академизма.

„Дакако, овде мислимо на оног крајњег учесника естетске акције у низу аутор–уметничко дело–реципијент, који ће бити способан да обликује светоназор како се у сва три случаја ради о жанру слике, стваране са различитих аспеката – материјала, елемената и поступака, а са функцијом да буде референтна на метафизички план реалноисторијског света. То, првенствено, значи да не пристајемо на одомаћену заблуду како је ово сликарство, у било којем од ова три примера, апстрактно, осим да је више или мање нефигуративно, као и да му је то својство секундарно. Превасходне су, заправо, друге особине у вези са заједничком презентацијом три знатно различита сликарска израза, а то је да је објективни свет сликовит, да је та црта својеобразна у поетици разних уметника и да то антиципира одређену разумљивост, тј. учешће посматрача“, објашњава Кебара.

Изложба ће моћи да се погледа до 28. октобра.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *