Изложба скица позоришног костима Соње Которчевић

„Када је у питању Пулс театар и што се тиче пратећег програма, по питању ангажовања, ми смо до сада узимали учешће у бројним изложбама током различитих манифестација, на пример, на фестивалу Јоаким Вујић смо излагали позоришне фотографије, позоришни плакат, било је изложби позоришног костима, прошле године у оквиру Дана Европске баштине била је изложба старих заната у служби позоришног костима и реквизите и ево, по први пут до сада излажемо позоришне, костимографске скице“, каже ауторка.

Костимографска скица је зааправо почетак рада на реализацији сценског костима. Идеја почиње од скице и завршава се материјализованим одевним предметом. Те скице пролазе кроз више фаза. Некада је почетна скица и финална скица, а некада то не мора да значи, јер се она трансформише и мења у зависности од тока представе и идеје и костимографа у сарадњи са редитељем и свега онога што прати саму представу.

У принципу не постоји велико интересовање када су овакве изложбе у питању, каже Которчевић. Оне се претежно односе на једну одређену област коју људи не познају довољно.

Израда костима, иначе, пролази кроз различите фазе, а главни непријатељи израде костима су кратак рок и мали буџет. Често долазимо у такве ситуације јер то је неминовност, закључује она.

Соња је рођена 29. августа 1976. године. Основну школу и Гимназију завршила је у Лазаревцу.  Дипломирала је 2001. године на Факултету примењених уметности и дизајна у Беграду, одсек костим, атеље-савремено одевањње у класи професора Лјилјане Жегарац.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *